DOCUMENTATII PSI

Conform Legii 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor :
„Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si documente in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate si a protejarii bunurilor impotriva efectelor de urgenta determinate de incendii.”

Continutul Dosarul specific PSI – SU

 1. Elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
 2. Elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu sau cutremur
 3. Consultanta laIntocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
 4. Elaborarea registrelor de evidenta
 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – situatii de urgenta
 6. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instructaj
 7. Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
 8. Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
  • organizarea apararii impotriva incendiilor
  • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
  • instructajul personalului
  • reglementarea fumatului
  • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
  • masurile speciale in sezonul canicular
  • puncte vulnerabile la incendiu
  • utilizarea stingatoarelor
  • comportament in caz de incendiu/cutremur
 9. Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 10. Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta